DIGITAL LENSES

עדשות דיגיטל

עדשות דיגיטל עם טכנולוגיית ה- digital inside כוללות בתוכן עיצוב מותאם לראייה מקרוב במכשירים דיגיטליים, אזור רחב לראייה לרחוק, תעלה דחוסה למעבר מהיר לאזור הקריאה ועוצמה גמישה ללקרוב בין 0.50 ל- 1.25 דיופטר.

התאמת העדשות הללו גורמת להקלה בהפעלת שרירי העיניים לקרוב, מאפשרת ראייה ממוקדת ללא מאמץ למרחקים השונים במשך כל היום, ובכך תורמת לאיכות ראייה ומאפשרת עבודה ממושכת ללא תחושת עייפות של העיניים.חשוב לציין שעדשות אלו קלות מאוד להסתגלות בגלל המבנה הטכנולוגי שלהן.

עדשות דיגיטל עם טכנולוגיית ה- digital inside כוללות בתוכן עיצוב מותאם לראייה מקרוב במכשירים דיגיטליים, אזור רחב לראייה לרחוק, תעלה דחוסה למעבר מהיר לאזור הקריאה ועוצמה גמישה ללקרוב בין 0.50 ל- 1.25 דיופטר.

התאמת העדשות הללו גורמת להקלה בהפעלת שרירי העיניים לקרוב, מאפשרת ראייה ממוקדת ללא מאמץ למרחקים השונים במשך כל היום, ובכך תורמת לאיכות ראייה ומאפשרת עבודה ממושכת ללא תחושת עייפות של העיניים.חשוב לציין שעדשות אלו קלות מאוד להסתגלות בגלל המבנה הטכנולוגי שלהן.

מולטיפוקל בהתאמה אישית

Progressive Individual lenses

עדשות דיגיטל

Digital lenses

עדשות ראייה למרכבי עדשות מגע

EnergizeMe

עדשות לנהיגה

DriveSafe

עדשות משרדיות

OFFICE LENSES

עדשה חד מוקדית

SINGEL VISION ZIESS

עדשות מתכהות בשמש

TRANSITION LENSES

עדשות פולרואיד

POLARIZED LENSES