TRANSITION LENSES

עדשות מתכהות בשמש

עדשות עם ציפוי מיוחד המאפשר התכהות של העדשה ויעילות להרכבה כמשקפי שמש . עדשות אלו נעשות כהות יותר ככל שהחשיפה לקרינת השמש חזקה והופכות שקופות בהתאם לחשיפה נמוכה.

הגנה מקסימלית על העין מפני UV   .ויכולת חלופה מהירה ואופטימלית מפנים לחשיפה של UV

מולטיפוקל בהתאמה אישית

Progressive Individual lenses

עדשות דיגיטל

Digital lenses

עדשות ראייה למרכבי עדשות מגע

EnergizeMe

עדשות לנהיגה

DriveSafe

עדשות משרדיות

OFFICE LENSES

עדשה חד מוקדית

SINGEL VISION ZIESS

עדשות מתכהות בשמש

TRANSITION LENSES

עדשות פולרואיד

POLARIZED LENSES